Livet för en Ryss i Lettland

När jag senast var ute och reste hamnade jag bredvid en lettisk 41 årig man med ryskt ursprung. Lettland har en rysk minoritet som hamnat lite i kläm efter att Sovjetunionen föll ihop. Därför var jag mycket intresserad av hur denne ryss såg på livet i Lettland och hur han ser på världen. Det är alltid kul att försöka förstå hur folk från andra delar av världen ser på saker som man själv bara kan läsa om på internet, eller ännu värre bara får information om genom etablissemangets media. Denne ryss hade i alla fall hamnat i Lettland då hans farfar och farmor som små barn förflyttats av tyskarna under andra världskriget från den by i Ryssland som de bodde i och som brändes ner av tyskarna, till ett arbetsläger i Lettland. Efter kriget stannade hans farföräldrar kvar då deras by i Ryssland inte existerade längre. Fadern föddes med andra ord i Lettland. Mannens mor flyttade inom dåvarande Sovjetunionen till Lettland då det var lättare att få jobb i Lettland under efterkrigstiden. Sovjetunionen investerade en hel del i fabriker och annat under efterkrigstiden enligt mannen, och ganska många ryssar flyttade från övriga Sovjet för att få jobb i Lettlandsbaserade fabriker. Sovjetunionen på den tiden hade en hel del likheter med dagens Europeiska union var vi båda överens om. Båda strävar efter fri rörlighet och utsuddandet av nationell identitet. Kontroll över livets alla aspekter var också en framträdande likhet mellan Sovjet och EU var vi överens om.

När Sovjetunionen föll samman och de olika delrepublikerna bröt sig loss lovade det lettiska etablissemanget att alla icke-letter automatiskt skulle få lettiskt medborgarskap om folket röstade för självständighet. Mannen uppskattade att ca 40% av Lettlands befolkning var icke-letter och att största delen av dessa 40% var ryssar, även om alla möjliga andra folk fanns med i denna väljar-grupp. Lettlands samtliga nationaliteter röstade för självständighet 1991, men när självständighet var ett faktum blev alla som inte var letter i stället så kallade aliens(främlingar) med ett icke lettiskt pass. De blev med andra ord statslösa. Detta innebar en hel del begränsningar; som till exempel att man inte fick rösta, inte jobba som statliga tjänstemän, inte ställa upp i val. Man kan heller inte resa i Europa och arbeta i Europa på samma sätt som Letter med Lettiskt pass enligt denne ryss. Själv ”blev han lett” 2006 då han tog medborgarskapstestet som innebär att man måste bevisa sina kunskaper om Lettlands historia, samhälle, och det lettiska språket. Mannens föräldrar är fortfarande statslösa då de vägrar att ta ett test för att få bli medborgare i det land de levt hela sitt liv i för fadern och större delen av sitt liv för modern. Direkt efter omröstningen blev speciellt ryssar förföljda i Lettland; och då framför allt de ryssar som tjänstgjort i den sovjetiska armén. Från hans by av 120000 personer flyttade ca 40000 varav ca 20000 troligen var forna militärer med familjer.

Jag frågade vad han tyckte om Putin och Ryssland, och han sa att han tror att Ryssland mår bra av att ha en stark ledare, men att han egentligen inte är speciellt intresserad av politik och att hans intresse i så fall ligger i lettisk politik. Han menade att det finns lite olika inställningar i Lettland angående Ryssland och att unga till största delen är glada över att NATO kommit in i Lettland då de anser att de behöver Natos beskydd. Den ryska delen av lettiska unga menade han inte är lika positiva till Natos närvaro. Bland de äldre som levt under sovjetunionen menade han att det finns de som hellre hade sett att Lettland var en del av Ryssland. Han menade att Nato medlemskapet inneburit höga kostnader där övriga Nato-länder sålt gammal krigsmateriel för pengar som han menade hade behövts bättre i sjukvård och skola för Lettland.

Jag frågade varför han tror att attityden i Lettland trots allt är så negativ till Ryssland som den är, och då svarade han att dels har de varit ockuperade av Sovjetunionen, och dels så har säkert många av politiker och invånare i Lettland förlorat anhöriga som skickades till Sibirien under sovjettiden. Han tillade då att också väldigt många ryssar också dog i Sibirien på den tiden.

Läser man Solzhenitsyns GULAG arkipelagen så får man en inblick i vilket helvete arbetslägren i GULAG var och att ryssar var minst lika utsatta som icke ryssar för detta folkmord. Enligt Solzhenitsyn mördades 66 miljoner, framför allt ryssar, i arbetslägren i GULAG arkipelagen. De som intresserar sig Rysslandshistoria vet att detta folkmord egentligen inte skall skyllas på ryssar, utan på det ickeryska etablissemang som kontrollerade Ryssland under Bolsjevist-tiden. Detta etablissemang finansierades av bland andra dåtidens motsvarighet till Soros: Jacob Schiff. Schiff var superkapitalist på den tiden och finansierade alla möjliga krig och så kallade revolutioner så som det Rysk-Japanska kriget, första världskriget, och framför allt den Bolsjevistiska revolutionen som framför allt var en attack mot det kristna Ryskortodoxa samhället som den Ryske Tsaren styrde och som var ett av Europas ekonomiskt mest framgångsrika länder på den tiden. Jacob Schiff var chef för finansföretaget Kuhn Loeb o Company och var även med och instiftade The Federal Reserve Act 1913 som är anledningen till att USA idag är hopplöst skuldsatt till de banker som äger Federal Reserve.

Då Ryssland dominerades av kommunister fanns ett uttalat mål om världsdominans, och hotet från ryssen var ett reellt hot på grund av detta formulerade mål.

Dagens Ryssland skall enligt Putin samlas runt den Rysk-ortodoxa Kyrkan. Om det är genuint menat med kristna värderingar i Ryssland, vilket allt tyder på, blir det väldigt svårt för Ryssland att påbörja aggressionskrig för att sprida den kristna tron då det är logikvidrigt att tvinga den kristna tron på någon som inte vill ha den. Det finns heller inte något i Nya Testamentet som sanktionerar spridandet av kristna värderingar genom våld. Vårt ondskefulla etablissemangs media håller, åter igen, på att lura kristna Européer att dras med i ett storkrig där andra, nu ryska, kristna skall bekämpas och påtvingas västvärldens degenererade värderingar. Vi får hoppas att västvärldens folk inte tar betet och i stället inser att Ryssland inte är något hot så länge Ryssland får vara i fred och utvecklas på det sätt som ryssarna finner bäst.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s