Ninas/Mitt tal på Folkets Demonstration

Nina läser detta tal som jag skrivit åt henne, eller som hon läser upp för min räkning hur man nu vill se det.

 

Vad är Sveriges viktigaste fråga?

Jag tycker att Sveriges viktigaste fråga är: Finns det ett svenskt folk? Jag tycker svaret på den frågan är ja. Om man har som grundförutsättning att det finns ett svenskt folk så blir väldigt många idéer som våra politiker kommer med väldigt underliga sett ur det svenska folkets perspektiv; i alla fall om man är så naiv att man tror att svenska politiker skall se efter det svenska folkets intressen. Det finns väldigt många olika folk på jorden och jag uttrycker inget förakt mot något av alla dessa folk bara för att jag säger att det svenska folket finns.

Hur går det då för det svenska folket?…. jag skulle säga: inte så bra…

Jag har funderat mycket på varför Sverige och det svenska folket hamnat i en så katastrofal situation som vi nu är i. Hur har denna miljö skapats där de svenskar som anser sig tillhöra det svenska folket ses som ondskefulla? Varför kan inte svenskar vara lojala med, eller stötta, andra svenskar just för att de är svenskar? Hur kommer det sig att om svenskar visar grupplojalitet med andra svenskar så stämplas de omedelbart som ondskefulla, medan om andra folk i sverige visar grupplojalitet så uppmuntras de att göra detta i Sverige.

Vi har ett antal minoritetsfolk i Sverige där vissa har lång historia i Sverige och andra helt saknar historia i Sverige… men alla minoritetsfolk uppmuntras att utrycka sin särart och till att vara grupplojala. Grupplojalitet svenskar emellan där emot är en styggelse i Sverige. Om svenska visar grupplojalitet så kommer snart massmorden att komma igång i Sverige om man skall tro den politiskt korrekta eliten. Vi måste lära av historien som det heter. Då svenskar mig veterligen inte begått några massmord är det underligt att vi måste vara vaksamma på denna vår potential.

Många politiskt korrekta debattörer menar att vi svenskar som majoritet i Sverige på något sätt strukturellt förtrycker de minoriteter som kommer hit. Då får man ju fråga sig: hur definierar man en minoritet? Om man avgränsar just Sverige, så kommer svenskar vara i majoritet kanske i en eller två generationer till med nuvarande trend. Om man tittar på hela världen, och om man anser att det finns ett specifikt svenskt folk, då är svenskarna i minoritet redan från början och har så varit under hela det svenska folkets existens. Det finns hundratals miljoner afrikaner, tiotals miljoner judar, hundratals miljoner indier… ändå är det svenskar som på grund av sin majoritetsställning anses strukturellt förtrycka de som kommer till Sverige. Man får ju ändå förutsätta att de som lämnar sina hemländer för att komma till Sverige är mer förtryckta i sitt hemland än i Sverige. Med andra ord är det strukturella förtrycket med största sannolikhet större inom de grupper som kommer hit, än från svenskarna mot dessa grupper.

Hur kommer det sig då att så många i Sverige har gått på denna idé om att vi svenskar är strukturellt förtryckande och ondskefulla om vi skulle se efter våra intressen? En jämförelse vore att svenskar flyttar till Somalia och börjar konkurrera med de lokala folken samtidigt som vi håller ihop, stöttar varandra och anklagar somalierna för rasism om de tycker att svenskarna inkräktar på deras land.

Hur kommer det sig att det svenska folket, om det nu ens finns ett sådant, låter sig långsamt raderas?

Grundproblemet tror jag är att vi svenskar hjärntvättats till att tro att vi inte är en definierad folkgrupp. Vi har hjärntvättats till att tro att vi är onda om vi tycker att vi är ett folk. Något som är säkert är att om vi inte uppfattar oss som ett folk så kommer vi att upphöra att vara ett folk med tiden oavsett om vi var det från början eller inte.

Vad som definierar det svenska folket är en svår fråga; vem är svensk och vem är det inte?

Att fundera över detta har varken med människovärde eller med ondska kontra godhet att göra. Man är inte automatiskt ond om man funderar över det svenska folkets existens och definition, och man nedvärderar inte någon om man anser att personen i fråga inte är svensk. Den politiskt korrekta eliten menar förstås att den som funderar över svenska folket och svenskheten är ondskefull, och att den som eventuellt inte inkluderas i det svenska folket därmed sägs  vara mindre värd. Det säger mer om den politiskt korrekta elitens chauvinism än något annat. Den politiskt korrekta eliten menar med det resonemanget att den som inte är svensk är mindre värd…. Med andra ord är svenskar de mest värdefulla på jorden enligt pk-eliten. Det tycker inte jag, även om jag tycker det vore tråkigt om det svenska folket slutade existera.

Denna koppling mellan ondska och folktillhörighet är ju också något som pk-eliten applicerar  mycket selektivt. Jag menar att denna koppling mellan svensk folkidentitet och ondska är något som görs bara just för svenskar och andra vita folkgrupper. Färgade folkgrupper anses inte vara ondskefulla om de anser sig ha en egen identitet inom sin folkgrupp. Detta tycker jag är orättvist. Jag ser inget fel i svartas kamp för sitt folks rättigheter, men jag tycker att vita har samma rätt att se efter sina intressen.

Vad får då denna koppling mellan ondska och gruppidentitet bland svenskar för effekt på det svenska folket, om det nu finns ett sådant?

Att det förekommer en konkurrens i naturen och i samhället på alla plan är det nog få som bestrider. Ser man då även en konkurrens i världen mellan folkgrupper så är svenskar, om de nu finns sådana, riktigt illa ute. En mycket stor del av svenskarna anser sig inte tillhöra det svenska folket och det innebär att de inte kommer att vara mer lojala mot svenskar än mot andra. Enligt politiskt korrekt diskurs är detta mycket goda människor… för svenska kan de rimligtvis inte benämnas.

De flesta svenskar känner nog innerst inne att det känns bättre att vara lojal mot svenskar, men undertrycker dessa grupplojalitetskänslor eftersom de fått veta att detta är rasism.

Om man då har en massa andra grupper i Sverige som har en stark grupplojalitet, så kommer svenskarna alltid att förlora eventuella intressekonflikter. Det kommer alltid att vara minoritetsgruppen med sin grupplojalitet och sina gemensamma intressen som kommer att vinna då svensken alltid står ensam. Man skulle kunna likna detta vid en fotbollsmatch mellan svenskar och ett lag bestående av en annan folkgrupp. Svenskarna får veta att vi alla på planen är vänner och vi skall tillsammans se till att det blir många mål. Visar du som svensk lojalitet mot det egna laget och förutsätter att motståndarlaget kommer att sabotera det egna lagets spel är du fördomsfull och rasistisk. Det svenska laget blir itutade att vi är alla på planen som en enda stor grupp som spelar fotboll tillsammans. Vem som gör målen är oviktigt så länge det blir mål. Som god ickerasist förväntas du som svensk applådera motståndarlagets mål lika mycket som det egna lagets mål. Det svenska laget får inte ens veta att det pågår en match. En match som denna kommer svenskarna att förlora, och svenskarna är definitivt på väg att förlora matchen om Sverige.

Hur har då etablissemanget lyckats att göra svensken ideologiskt försvarslös mot alla möjliga främmande idéer och ideologier som andra folk har?

Jag skulle säga att ett väldigt effektivt sätt att radera grupplojaliteten bland svenskar är att spela rasistkortet mot varje svensk som på något sätt visar grupplojalitet mot andra svenskar. En arbetsgivare kan utan problem gå ut och söka arbetskraft där de gärna ser att den potentielle nyanställde inte är svensk (har utländsk härkomst), men skulle han tvärt om vilja ha just svenskar i sitt företag är det stor risk att rasistkortet kommer spelas mot arbetsgivaren. Skulle arbetsgivaren utan att ha uttalat målet om svenskdominans på arbetsplatsen, ha övervägande svenskar anställda så är det stor risk att PK-eliten skulle se strukturell rasism hos företaget. Att många taxibolag idag har en övervägande del icke svenskar i sin arbetsstyrka kan man dock inte stämpla som rasism, det är snarare ett bevis på bolagets aktiva strävan att främja integration och mångfald i Sverige.

Är det då verkligen bra för det svenska folket med mångfald och integration?

Om man har en idé som man tror är bra så tycker jag man skall göra tankeexperimentet att extrapolera idén till hur framtiden kommer se ut om man följer den aktuella idén i det extrema.

Vad händer om man utsätter idén om mångfald och integration för detta experiment?

Låt oss anta att elitens planer om integration lyckas till hundra procent och vi fortsätter med den invandring vi haft det senaste decenniet? Alla invandrare gifter sig med svenskar och bildar fullständigt integrerade familjer. Är det bra? Möjligen kommer skillnaden mellan svenskar och invandrare att utraderas, men kommer det att finnas ett svenskt folk  och en svensk kultur om detta skulle lyckas? Det folk och den kultur vi då skulle ha kommer i alla fall att vara radikalt annorlunda från den som fanns i Sverige för bara 4 decennier sedan. Om man betänker att Sverige dominerats till nästan hundra procent av etniska svenskar och av svensk kultur; vad innebär mångfald och integration för detta förut homogena samhälle? Jag skulle säga att det som händer när mångfalden ökar och integrationen lyckas är att det specifikt svenska får allt mindre plats i Sverige. Vill vi verkligen det?

Vad kan vi göra om vi inte gillar de mångkulturella förändringarna som samhället nu genomgår med rasande takt?

Jag skulle säga att en sak vi kan göra är att sluta reagera på ordet rasism. Rasism är ett negativt laddat ord som nästan alla svenskar är livrädda för. De är rädda då ordet innebär att man föraktar andra folkgrupper. Vi är så indoktrinerade med att vi måste vara öppna och toleranta då vi annars är rasister, att vi håller på att radera oss själva som folk och identitet. Om någon anklagar dig för att vara rasist, säg då att du föredrar beteckningen etniskt  och kulturellt lojal mot svenskar. Du kan vara lojal mot andra svenskar utan att för den sakens skull förakta andra folk eller kulturer. På samma sätt kan du vara intolerant mot andra kulturer och traditioner i ditt eget hemland utan att för den sakens skull förakta andra traditioner och kulturer. Det går inte att blanda ihop olika traditioner och kulturer utan att någon eller båda måste förändras, och för närvarande är det Sveriges och västerlandets traditioner och kulturer som förändras i en rasande takt. Detta medan introducerade minoriteter uppmuntras att hålla fast vid sina kulturer. Skall man ha ett fungerande samhälle måste man ha gemensamma värderingar och konventioner för hur man interagerar, och detta styrs av kulturen. Har man inte den samsyn som gemensam kultur och värderingar ger, så har man inget samhälle. Då har man ett antal olika folk som lever på samma landområde. Då blir det lätt spänningar som exempelvis kan leda till att ambulanser och brandmän attackeras med stenkastning när de är på utryckning.

Om man uttrycker idén om att svenskar skall stötta varandra och vara lojala mot varandra så kommer man med största sannolikhet att anklagas för att främja förtryck mot andra folk i Sverige. Alla de som kommit till Sverige måste ju i alla fall tycka att ett land dominerat av svenskar är det bästa land de kan komma på eftersom många av dem tagit sig över halva jordklotet för att komma hit. Om vi svenskar arbetar för att Sverige så längt det är möjligt skall fortsätta vara dominerat av svenskar så måste ju framför allt de gått igenom besväret att ta sig hit hålla med om att det är en bra idé. Hade de tyckt att ett land dominerat av svenskar är dåligt så borde de ju i så fall ha åkt till ett land som inte domineras av svenskar.

Politikerna talar också ofta om att vi måste ”ta vårt ansvar”. Vad menar de egentligen med detta? Har vi svenskar verkligen ett ansvar mot andra folk? Jag menar att vi inte har det, men att man kan tänka sig att hjälpa även andra folk i sina hemländer om det svenska folket lever i ett överflöd i sitt land utan egna problem att lösa.

Men hur skall vi hjälpa andra folk i så fall?

Ett som är säkert är att vi inte, som dagens multikultivurmande politiker, skall förändra Sverige till att likna något av de länder som idag är fulla med folk som behöver hjälp. Då kommer snart Sverige att behöva hjälp i samma utsträckning. Vad vi skulle kunna göra är att svenskar åker till dessa länder för att organisera upp dem att likna Sverige. Svenskarna skulle då sannolikt anklagas för att kolonisera de länder vi hypotetiskt organiserade efter svensk modell, men det skulle utan tvekan hjälpa mycket fler människor än vad som nu kommer till Sverige. Även om dagens flöde fullständigt överväldigar Sverige så är det bara en rännil i jämförelse med hur många som skulle kunnat få ett drägligt liv i sina hemländer under svensk organisation.

Det finns massor av saker man skulle kunna göra för att lösa problemen i Sverige, men den politiskt korrekta åsiktskorridoren gör det omöjligt att till exempel ta bort de ekonomiska incitamenten som driver ett lämmeltåg av somalier till Sverige trots att inget krig pågår i Somalia. Ett steg mot att bredda korridoren är att våga fråga även de frågor som utlöser rasism-stämpeln. Var klar över att du som svensk tillhör ett folk och det finns ingen ondska eller förakt i det. Det är mer ondskefullt av någon annan att pressa dig till att förneka din folktillhörighet än att du bejakar den. Förnekar du din folktillhörighet är steget inte stort till att du berövas ditt folks land. Som Golda Meir sa om Palestina: ”Ett land utan folk till ett folk utan land ”. Om Palestinierna inte fanns så led ingen skada av att Israel skapades åt judarna. Finns inte Svenskar så är det inget problem att Sverige befolkas av andra folk… vad tycker du… finns du som folk?


2 reaktioner på ”Ninas/Mitt tal på Folkets Demonstration

  1. Bra skrivet !

    Apropå politiskt ledarskap – så är det så att pengar = makt – och den makten finns till allt överskuggande del i dags dato hos den finansiella sektorn. Som princip alla politiker ”dansar” efter hur den finansiella sektorn agerar.

    Men så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i Sverige – så finns det hopp om en annorlunda ordning – eller ?

    Om mitt hopp på min blogg under rubriken: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s