Resonemang kring religion

Jag har haft ett lite längre kommentarsskifte under ”Elitens lögner för att förhindra att fred bryter ut” och tänkte att det kanske intresserar andra då resonemangen kretsar kring religion, ras, och Nationalsocialism. Mina svar i fet stil.

 

Tack .Erik , för dessa klara och tydliga ord ! Fortsätt gärna med dina video – filmer i detta  ämne  , de behövs för att förhindra ett nytt krig ! Vi måste organisera oss ! Eller finns det redan en passande organisation ?  Hjärtliga hälsningar och god fortsättning !

På det djupare planet: Bli traditionell katolik, eller möjligen ortodox kristen, annars Nordiska Motståndsrörelsen. Jag gjorde en rundringning till många partier och opinionsbildare innan omröstningen om Värdlandsstödsavtalet med NATO och det var enbart NMR som klart och tydligt tog avstånd från tortyr, och som bland annat på grund av det, var tydligt emot NATO.. Jag är själv inte medlem, men tycker att alla som menar att man måste tåla lite tortyr och invasionskrig för fred, frihet och demokrati är hycklare. NMR, och möjligen typ KPMLr är de enda som tydligt tar avstånd från tortyr och krigsorganisationen NATO. Kommunister är dock obildade och har ingen aning om (eller förnekar) var deras ideologi kommer ifrån, eller vilka enorma brott mot mänskligheten den är ansvarig för, så kommunister faller bort för mig. Min kritik mot NMR är att de överdriver rasens betydelse, men i jämförelse med den extrema rasförnekelse (vitförnekelse) som PK-flocken driver så tycker jag NMR är ganska moderata i sin rasideologi. Jag tycker inte att så kallad rasideologi per definition är något dåligt, men det är inte det viktigaste i livet. Rasförnekelse (antirasism) är å andra sidan per definition ondskefullt då den förnekar olika, men speciellt vita, folks existens. Detsamma, God fortsättnig!

På vilket sett anser du att NMR överdriver rasens betydelse? ”Jag tycker inte att så kallad rasideologi per definition är något dåligt, men det är inte det viktigaste i livet. ” – Är inte det viktigaste i livet att just skapa liv och se till att ens folk fortsätter leva? Man kan se det svenska folket som en enda stor enhet, vi är alla en, och det absolut viktigaste för denna enhet är att leva vidare. T.ex Rasblandning förstör för enheten, det tar bort DNA från enhetens gemensamma pool. Inte bara att individen som är skapt ur rasblandning blir rotlös då den varken rent själsligt hör hemma i varken Sverige eller t.ex Afrika, den fastnar i ett kulturellt limbo med dubbla identiteter. Individen ser varken ut som sin mor eller far, eller som det folket den befinner sig bland och detta är en del av agendan. Eliten vill blanda ner oss alla till en ras ala Kalergi planen (För de som läser och inte känner till, googla) för att göra oss rotlösa, ett gäng rotlösa människor som inte har någon själslig / spirituell koppling med varandra är betydligt enklare att kontrollera och förslava i det framtida totalitära världssamhället juden vill skapa. Erik, har du sett Adolf Hitler – The Greatest Story Never Told?

Jag håller med i det mesta du säger. Jag tror också att rasblandning kan skapa identitetsproblem för den som är rasblandad och att det kanske borde undvikas av den anledningen, allt annat lika. Jag tycker dock inte att det högsta goda är en ren ras. Jag tycker att Sverige skall domineras av etniska svenskar precis som att andra länder skall domineras av den etnicitet som har sitt ursprung i länderna i fråga. Jag anser dock att rasen som skydd mot ondska fungerar sådär…. det har Nazityskland visat; de var rasfixerade och det gick inget vidare för dem. Det verkliga skyddet mot ondska anser jag man får av den katolska tron (som jag förstått att även Hitler hade). Den katolska kyrkan har historiskt sett varit ett mycket bättre skydd mot ondska än vad Nationalsocialism varit. Nationalsocialism har inte svaren på de stora frågorna; varför existerar vi och vad är syftet med vår existens? Nationalsocialism är ett tämligen nytt påhitt (visserligen av en stor tänkare) och det visade sig i första försöket att de som hängav sig åt ideologin krossades av ondska. Katolska kyrkan har ett mycket bättre ”track reccord” och alla galenskaper som pågår idag skulle inte pågå om alla vore goda katoliker. Dyker man ner i detta så tycker jag man inser att ondskan fick ordentlig fart i och med Franska Revolutionen som var en framgångsrik attack mot kyrkan från bland annat frimureriet. Efter detta har det gått utför ordentligt. Ju mer kyrkan tappat sin position som ledstjärna i etik och moral, desto galnare har världen blivit. Och nu när kyrkan är i stort sett raderad från folkets medvetande kan LUF komma med sina nekrofili-idéer utan att någon höjer nämnvärt på ögonbrynen. Ja, jag har sett The Greatest Story Never Told och tycker den är fantastisk.
Du pratar förresten om själ…. vad menar du är någons själ? Är människan annorlunda från djuren, eller har även djuren en själ? Hur rättfärdigar du då att äta kött om du gör det? Finns det en speciell del av DNA:t där själen sitter som är unikt för människor?

Problemet under tredje rikets tid var väl inte ideologin i sig eller rörelsen i sig, utan att världen hjärntvättades av massmedia och korrupta politiker till att slakta sina egna bröder och systrar. Med den öppna information som finns idag med hjälp av Internet och alternativ media så kommer en sådan demoniserings hjärntvätt inte fungera på massorna idag (tror jag). Så skulle det ske en resning likt tredje rikets så skulle inte etablissemanget kunna hjärntvätta befolkningen i respektive länder till att vilja slakta det land som reser sig. Oklart hur framtiden kommer te sig men det känns som att en resning kommer att ske nästan samtidigt över hela Europa, om inte ett land börjar först, kanske till och med Sverige blir först med NMR i spetsen! Du jämför en religion med en ideologi och världsåskådning och nationalsocialism och som du förespråkar den katolska tron behöver väl inte utesluta varandra? Behöver inte vara det ena eller det andra. Personligen är jag mer för Asatron. Religion är ett väldigt komplicerat ämne då det är så fruktansvärt mycket fulspel som har skett genom tiderna. En sak jag reagerar på när det gäller ”katolik” är att ”katolik” betyder universal på latin, och som jag ser det finns det ingen ”universal” religon som funkar för alla raser och etniciteter, alla har egna förutsättningar att ta hänsyn till. Dessutom blev kristendomen påtvingat norden med svärdet vilket jag inte gillar, hade vi varit Asatroende tror jag inte att någonting av alla galenskaper som sker i norden hade skett. Men du har en poäng i vad du säger, etik och moral har försvunnit från många människors sinnen, när man kritiserar pride, HBTQ etc så svarar de med ”Men varför bry sig? Folk får väl göra som dom vill, de får väl vara som dom vill” – Absolut får man det, men det finns moraliska och sunda oskrivna lagar man bör följa, och då kan man inte se t.ex att transexuella höjs till skyarna som någonting helt okej och normalt när det faktum är en psykisk störning. Om du har sett TGSNT har du även sett Communism by the backdoor av samma skapare? Den är riktigt jäkla bra alltså, om du inte har sett den så borde du se den så fort som möjligt! För att svara på din fråga om själ. Jag tror att vi alla har en själ, och att det är själen som är vår personlighet, den som gör oss unika som individer. När vi mår psykiskt dåligt över vår tillvaro så är det vår själ som blöder, vi lever inte som vår själ vill att vi ska leva då jag tror att vi alla har ett kall i livet, någonting som vi är ”menade” för, och så länge vi undviker att göra det vi är ”menade” till så kommer man aldrig bli ”lycklig” i själen! Den enda skillnaden mellan vad vi kallar ”djuren” (enligt mig är människor också ett djur, vi är alltså en del av djurriket) och oss är att vi har ett högre medvetande, annars fungerar vi i princip likadant med naturliga instinkter. Jag tror vi är satt på denna jord för att förvalta den, ta hand om djuren och naturen och sträva efter att göra livet bättre för våra efterkommande – ingenting som vi som kollektiv gör idag tyvärr. Så enligt mig har djuren en själ precis som oss, även djur är unika med personligheter, titta bara på hur katter och hundar är, eller fåglar, eller grisar och kor, ALLA djur är unika. Och jag äter tyvärr kött och det är något jag inte kan ändra på just nu, i framtiden kommer jag implementera en mer vegetariansk / vegansk kost, jag tycker köttindustrin är hemsk men det minsta man kan göra om man vill fortsätta äta kött är att bara köpa ekologiskt och bara från Svenska gårdar.

Jag tror inte att Nationalsocialism utesluter katolicism i ett samhälle, men jag tycker Katolicism är viktigare än Nationalsocialism. Även om ras är ett biologiskt faktum som bör beaktas i ett samhällsbygge så anser jag att omsorgen om själen är viktigare än omsorgen av rasen även om det ena inte utesluter det andra. Jag har sett Communism by the back door, och jag har för mig att Dennis Wise är katolik….. jag kommer inte ihåg varför jag ”kategoriserar” honom som katolik, men jag tror jag antingen läst något han skrivit, eller att han någon gång svarat på mail där jag frågat. Vad gäller kristnande under tvång så är det logikvidrigt. Man kan inte tvinga någon att tro och om det har gjorts är det fel. Om det har gjorts med kyrkans godkännande så är det definitivt en fläck på kristendomen, men man skall vara lite försiktig med att beskylla kyrkan för något som en Kung gör. Man får i så fall hitta officiella uttalanden från kyrkliga ledare som sanktionerar våldsanvändningen, men även då kan man fråga sig om det är en förvirrad kyrklig ledare som ställer till det eller om det är det kristna budskapet som är felaktigt. Vi har idag en förvirrad Påve som kommer med en hel del uppenbara dumheter och det har säkert förekommit förut också. Vi har en hel del pedofili inom katolska kyrkan, men det är inte för att förövarna är för mycket katoliker, utan för att de är för lite katoliker. Pedofili är inte sanktionerat av kristna skrifter. Vad gäller djur och själ. Jag anser inte att djur har en själ. Förmågan att vara glad. ledsen, hungrig, mätt, är inte detsamma som att ha en själ. Själen ger dig kapacitet att reflektera över om dina handlingar är moraliskt och etiskt försvarbara. Det ger dig kapaciteten att handla på ett sätt som strider mot dina egna behov av att tillfredsställa dina drifter; du kan se att det är moraliskt fel att handla på det ena eller andra sättet även om du känner en drift att göra det. Jag har inga problem att äta kött då själva syftet med bytesdjurs existens är att rovdjur och vi skall äta dem. Man skall givetvis inte plåga djur så som vi gör i våra köttfabriker, men att äta kött i sig är inte ett moraliskt problem anser jag.

Intressanta tankeställare du kommer med. Antar att du är katolik själv? Är det något du fått upp ögonen för iom det politiska eller har du alltid varit det? Man kan ju även titta på polen och hur moraliskt överlägsna de är oss idag och de är katoliker, de är mån om kärnfamiljen och sin nation till skillnad från oss. Det är intressant att du anser att djur inte har någon själ, om djur inte har det vad är det som gör djur så unika som individer? Precis som vi är. Jag har resonerat lite som du gör angående det moraliska i att äta kött , att allt hamnar inom livets cirkel. Vi äter olika djur och sedan finns det djur som äter oss (nu lever vi väldigt skyddat mot det). Men ett par anledningar som fått mig att tveka kring köttätande är att köttätande och cancer har ett samband. Om man äter för mycket kött (vilket vi gör idag) , våra förfäder hade en mer växtbaserad kost där man åt kött 1-2 gånger i veckan bara, idag äter vi kött generellt sett 7 dagar i veckan. Sedan har jag fått höra från många som gått från att äta mycket kött till mycket mindre / slutat helt som säger att de mår bättre som resultat, och då syftas de inte på att de mår bättre av etiska skäl utan just pga kosten. Kött är även ganska svårsmält för vår mage.
Och eftersom att jag tror på att vi har blivit skapt av en högre makt och inte kommit till via evolution, att det finns en logisk naturlig tanke bakom hur vi borde leva. Och om kött inte är bra för oss och är cancerframkallande m.m, även om det är jäkligt gott, så börjar iallafall jag ifrågasätta om det är menat att vi ska äta kött eller ej.
Och om det inte är menat så tror jag inte att bytesdjurs existens är att vi ska äta dem. Och om det är så att det inte är menat så ser jag inte varför djur inte skulle ha en själ när vi människor har det. Varför blev vi skapta så speciella?
Vill bara säga att jag såg hela denna video serie och tycker den var jävligt bra gjord, fortsätt med det du gör! Synd bara att inte fler fått upp ögonen för den, någonting alla svenskar borde ta sig tid att titta på.
Jag tycker inte att äta eller inte äta kött är en viktig del av någons…. moral… eller livsfilosofi.. Rovdjur är skapta att enbart äta kött, det är inget omoraliskt av ett lejon att äta en antilop. Varför skulle det vara omoraliskt för oss att göra det? Sedan om det är bra eller inte kan säkert diskuteras… vissa veganer/vegetarianer får bristsjukdomar på grund av sin diet. Men som sagt köttätande är i mitt tycke en ganska oviktig del av en livsfilosofi, i alla fall om man menar att människor står över (är mer värda) än djur. Jag skulle själv till exempel utan att blinka döda min egen hund om det räddade livet på vilken okänd (någorlunda god) människa som helst. Katolik har jag blivit genom att i sex år någorlunda intensivt studera historia och geopolitik och utan skygglappar söka sanningen. Jag insåg ganska tidigt att jag blivit programmerad att ”stänga av” så fort någon började ”babbla om Gud”. Jag insåg dock att väldigt (alla?) författare jag ansåg ha en god förståelse för hur världen hänger ihop var övertygade kristna. Jag insåg också att många (alla) de värderingar som kristendomen förmedlar hade lett till ett friskare samhälle än det vi har idag. När jag insåg att 9/11 är en gigantisk lögn lovade jag mig själv att inget skall avskrivas förrän jag själv någorlunda noga studerat frågan och själv bildat mig en uppfattning, och började därför läsa böcker som specifikt gick in på religion. Jag förstod redan innan jag blev religiöst intresserad att andra vatikankonciliet 1965 kommer att leda till katolska kyrkans ideologiska självmord. Jag insåg att om man verkligen tror på Gud så kan man inte som Martin Luther skriva om delar av Bibeln. Jag har som sagt inte studerat ortodox kristendom, men förutom det så hamnar man i traditionell katolicism om man förutsätter det jag skriver ovan. Du skriver: Och eftersom att jag tror på att vi har blivit skapt av en högre makt och inte kommit till via evolution, att det finns en logisk naturlig tanke bakom hur vi borde leva. Detta är om inte Katolskt (vilket jag tycker att det är) så i alla fall religiöst. Om du verkligen tror på att du är skapad av en högre makt så har du en skyldighet att intressera dig för vad denna högre makt vill med ditt liv. För mig leder detta till traditionell katolicism. Men jag är villig att lyssna om det leder dig i en annan riktning.

En reaktion på ”Resonemang kring religion

  1. ”Truth does not hurt, rather, it is our resistance to its message that causes pain.”
    /Vernon Howard

    ”Bitterness is the outcome of a wrong mental movement – the attempt to force external events to conform to internal fantasy. The cure is to see fantasy as fantasy, which will reveal it as neither necessary nor rewarding.”
    /Vernon Howard

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s